ภัควัคคีตา

การทำตามใจตัวเอง ไม่ใช่อิสระภาพ แต่คือการอยู่ใต้อำนาจของกิเลส

การเสพสุขทางกาย ไม่ใช่อิสระภาพ แต่คือการอยู่ใต้อำนาจของกามตัณหาเหล่านั้น

เราทุกคนต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าตัวเรา เช่น เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เป็นนักเรียน เป็นลูกจ้าง เป็นประชาชน และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของจักรวาล

สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำตามใจตัวเองจึงได้แก่การทำตัวให้สอดคล้องกับหน้าที่ของเราที่มีต่อสิ่งที่เราเป็นส่วนหนึ่งนั้น ทำหน้าที่ของลูกที่ดี นักเรียนที่ดี พนักงานที่ดี ประชาชนที่ดี และนั่นเองคือคุณค่าของชีวิต

เปรียบเสมือนเราเป็นล้อข้างหนึ่งของรถยนต์ทั้งคัน ลำพังตัวเราเองไม่ได้มีความสำคัญหรือความหมายใดๆ แต่เราในฐานะอะไหล่ชิ้นหนึ่งที่ทำให้รถทั้งคันวิ่งได้ต่างหากที่ทำให้เรามีคุณค่า

คนเราต้องรู้จักบังคับตัวเอง เพื่อให้เราสามารถทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่เอาแต่ทำตามใจตัวเอง เราต้องมีโยคะ หมายถึงมีวินัยในการดำรงชีวิต มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ แสวงหาความรู้เพื่อทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

=====================================

ส่วนตัวผมรู้สึกว่าคติอันนี้อาจเป็นเพียงอุบายของผู้ปกครองที่หลอกใช้ชาวบ้านหัวอ่อนให้ทำงานหนักให้ตน เป็นวิธีปกครองที่ง่ายกว่าการใช้กำลังบังคับรึเปล่า?ยอมรับว่าไม่ถูกจริต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *