เต๋าเต๋อจิง

จักรวาลไม่ได้เห็นความสำคัญของเราอย่างที่เรามักคิดว่าเราสำคัญ

จักรวาลดำเนินไปเรื่อยๆ ตามวิถีของมัน โดยไม่ได้สนใจว่าเราเป็นใคร

เลิกทำตัวราวกับว่าตัวเองเป็นศูนย์กลาง เราก็จะมีอิสระ เราก็จะมีความสุข เพราะเลิกสำคัญตัวเองผิด

ทำตัวเราให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่ฝืนโลก ไม่เป็นต้นไม้ที่ยืนขวางลมพายุ เราก็จะไม่เป็นทุกข์

เต๋ามองความเจริญของมนุษย์เป็นเหมือนการยิ่งพยายามออกห่างจากธรรมชาติไปเรื่อยๆ นำมาซึ่งความทุกข์ จงพยายามใช้ชีวิตให้เรียบง่าย

สูงสุดคือไม่ต้องทำอะไรเลย เรียกว่า 无为 (WuWei) ไม่ได้หมายถึงอยู่นิ่งกับที่ แต่หมายความว่าเมื่อเราทำตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติได้แล้ว เราก็จะไม่ต้องทำอะไรอีก เพราะทุกอย่างสมบูรณ์ในตัวหมดแล้ว การที่เรายังทำงานหนักอยู่ แสดงว่าเรายังไม่บรรลุ 无为 ผู้ปกครองที่ยังต้องสั่งการทุกวันแสดงว่ายังไปไม่ถึง无为 ถ้าถึงแล้ว จะไม่ต้องปกครอง เครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่ใช้ไม่ได้ เพราะถ้ายังใช้ได้อยู่ก็แสดงว่ายังต้องทำงานอยู่ ยังไม่ 无为

(เต๋าเชื่อเรื่อง 无为 เหมือนขงจื๊อ แต่วิธีการคือตรงกันข้ามกันเลย ขงจื้อเชื่อว่า 无为 เกิดจากการพัฒนาตัวเองมามากจนบรรลุทักษะระดับสูงสุดแล้วก็จะไม่ต้องทำอะไรอีก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *