น้ำสลัดงาซีอิ้วญี่ปุ่น

  • น้ำมันมะกอก 1 ส่วน
  • น้ำส้มสายชูข้าว 1 ส่วน
  • ซีอิ้วญึ่ปุ่น 1 ส่วน
  • น้ำผึ้ง 1/2 ส่วน
  • น้ำมันงา เล็กน้อย
  • งาขาว เล็กน้อย

ถ้าต้องการนำ้สลัดแบบข้น ก็แค่เติมมาโยญี่ปุ่นปริมาณเท่ากันลงไป แล้วคนอย่างแรง เพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *